Yhdistys

Suomen Covid -yhdistys ry on vuonna 2021 perustettu järjestö, joka on suunnattu Sars-CoV-2 -virukseen sairastuneille ja heidän omaisilleen. Suomen Covid -yhdistys ry:n pääasialliset tehtävät on auttaa sairastuneita ja heidän läheisiään oikeudenmukaisen hoidon saamisessa sekä lisätä yleistä tietämystä koronaviruksen aiheuttamasta sairaudesta. Yksi keskeisimmistä tehtävistä on myös vertaistuen järjestäminen monessa eri muodossa. Tällä hetkellä vertaistukea on saatavilla Facebook -ryhmän kautta, mutta kun saamme resurssit ja rahoitusasiat kuntoon, on tarkoituksenamme käynnistää viikottain toimiva vertaistukichat sekä muita vertaistuen muotoja, kuten verkkovertaisryhmiä.